Er wordt wel degelijk gelet op maatschappelijk effect

Het is goed om te onderzoeken wat de kosten en baten van sociale investeringen zijn, omdat daarmee kan worden bepaald wat het vitaal maken en houden van onze wijken ons waard is. Maar dit rapport helpt ons niet verder. Zo is de definitie van leefbaarheid van de onderzoekers zodanig smal dat veel van de investeringen in de sociaal-economische vooruitgang van bewoners niet worden meegenomen. Daarnaast valt weinig te leren van onderzoek dat zowel alle corporaties als alle investeringen in leefbaarheid over één kam scheert.

Dat de indruk gewekt wordt dat corporaties `maar wat doen` strookt niet met onze ervaring. Juist corporaties zijn erg geïnteresseerd in het maatschappelijk effect van hun investeringen en laten dat meer en meer zien in hun bedrijfsvoering en het gebruik van instrumenten als Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) en Effectenarena.

De wijkaanpak is nog jong, net als het sturen op maatschappelijke effecten. Dat kan beter. Laten we ook leren uit opgedane ervaring en bijsturen op basis van praktijkkennis. Dat is een betere aanpak dan het kind nog in het badwater de nek om te draaien.

Lex de Boer, directeur van SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting)

Olof van de Wal, directeur van KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

    • Lex de Boer Olof van de Wal