De oudste koran 4

Met interesse heb ik de discussie gelezen over het oog van de naald, de kameel en het ankertouw. Eén aspect heb ik nog niet vernomen, namelijk dat van het probleem van de spelling in het Grieks. Kamèlos geschreven met een èta is kameel in het Grieks, kamilos geschreven met een iota is ankertouw, tot zover lijkt het allemaal duidelijk , ware het niet dat de uitspraak van het Grieks in de eerste eeuw na onze jaartelling al anders was dan in de klassieke tijd. In Europa spreekt men het oude Grieks Erasmiaans uit, dit is een reconstructie van de uitspraak van het Grieks in de vijfde eeuw voor onze jaartelling. Maar in de eerste eeuw na onze jaartelling werd, als in het moderne Grieks, de èta al uitgesproken als i, ita. Een bewijs hiervoor bevindt zich in een inscriptie in Euleusis. Daar is een tekst te vinden met tin Hierophantin (de Hierophant in de vierde naamval) met iota`s en niet ten Hierophanten met èta`s, waaruit blijkt dat de klankwaarden van beide letters al gelijk waren. Het is nu mogelijk dat het bijbelse kamilos ook kamèlos of omgekeerd kan zijn. De keus voor éen van beide mogelijkheden zal van de auteur moeten afhangen.