De boodschap is voornaam

Wat zouden de dertigduizend volwassen, in het algemeen hoogopgeleide medewerkers van ABN Amro hebben gedacht toen zij dinsdagochtend de volgende tekst onder ogen kregen?

„Wij willen voor onze klanten de beste bank van Nederland zijn”, [...] verduidelijkt Gerrit. [...] Gerrit gaat direct verder met zijn verhaal. [...] Zegt Gerrit. [...] Ook over de richting is Gerrit duidelijk. [...] Gaat Gerrit verder. „De komende weken zullen we hier nog uitgebreid op terugkomen”, belooft Gerrit.

De verhoudingen binnen ABN Amro zijn veranderd, zoveel is duidelijk. Na de noodgedwongen nationalisatie van de bank vorig najaar, zijn alle employés in zekere zin ambtenaar. Kennelijk heeft die juridische aardverschuiving ook voor een ingrijpende cultuuromslag gezorgd. Zalms voorganger hield er toch een andere communicatiestijl op na dan ‘Rijkman vertelt’.

Ook voor de buitenwacht is er sprake van een stijlbreuk. De belangrijke boodschap van dinsdag kwam toch ingewikkeld en gekunsteld over. De uittekening van „strategie en visie” voor de toekomstige gecombineerde bank (ABN Amro én Fortis) was, zo benadrukte de bank, een „interne update”. Maar het was toch voorstelbaar dat ook de miljoenen klanten van de bank en dus de media benieuwd zouden zijn naar de plannen van ABN’s nieuwe voorman. Zeker ook omdat de vooraankondiging ervan al op intranet was verschenen, waarmee uitlekking waarschijnlijk was.

Op dinsdagochtend gaf de bank vooral geen commentaar. Er ging geen persbericht uit. Het waren de vooraf ingelichte vakbonden die delen van Zalms boodschap naar buiten brachten. Natuurlijk speelden zij de kaart van de gedwongen ontslagen.

In de middag besloot Zalm toch tot enige toelichting aan nieuwsgierige media. In de ogen van de nieuwe ‘baas’ Wouter Bos, gaf Zalm tijdens dit spreekuur weer te véél informatie. Het is ook nooit goed. Zalm zinspeelde op noodzakelijke nieuwe overheidshulp in de vorm van een kapitaalinjectie. Wouter Bos ontkent dit niet, maar het had nog niet bekend mogen zijn. Den Haag gaat daarover. En Brussel, dat ermee moet instemmen.

Denkelijk zal ook eurocommissaris Neelie Kroes ongelukkig zijn met Zalms voorbarige bede om staatssteun. En de relatie tussen beide bevriende VVD-coryfeeën is al zo kwetsbaar in het ABN Amro-dossier.

Het is misschien maar goed dat ABN Amro niet langer beursgenoteerd is. Voor de rommelige wijze waarop ‘Gerrit’ dinsdag naar buiten trad, zal de AFM hem vast op z’n vingers hebben getikt. Dan zou er ook een politiek, nepotistisch belangenconflict op de loer liggen. Want wie is ook weer de baas van de AFM?

Philip de Witt Wijnen