Correcties & aanvullingen

FNV Bondgenoten

In het bericht Bij ABN toch gedwongen ontslagen (19 mei, pagina 13) wordt abusievelijk Carla Kieboom opgevoerd als bestuurder van FNV Bondgenoten. Zij heet Carla Kiburg.