Correctie

Een van de vier basen waaruit RNA is opgebouwd, staat verkeerd vermeld in het stuk `Nieuw bewijs voor de theorie dat het leven uit RNA is voortgekomen`. Het is niet adenine, guanine, thymine en uracil, maar adenine, guanine, cytosine en uracil. Thymine is een bouwsteen van DNA, niet RNA.