VNG: samenwerken in bestrijden crisis

Rotterdam, 22 mei. - Gemeenten en sociale partners gaan intensief samenwerken om de economische crisis op de arbeidsmarkt te lijf te gaan. Dat heeft een groot aantal wethouders, samen met de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en centrale werkgevers- en werknemersorganisaties, afgesproken. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma en de voorzitters van de vakcentrales en werkgeversorganisaties, die vandaag in het weekblad Binnenlands Bestuur wordt genoemd.