Ouders: school uit groot bestuur

Een groep ouders van leerlingen van het Celeanum Gymnasium in Zwolle is ontevreden over haar huidige schoolbestuur Openbaar Onderwijs Zwolle, en wil daar uit stappen. De ouders willen verder in de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (OSZG), die momenteel al zes gymnasia in Nederland bestuurt, waaronder het Barlaeus in Amsterdam. Voor zover bekend is het de eerste keer dat ouders een dergelijke stap zetten.

Een ruime meerderheid van het personeel van het Celeanum is voor uittreding, zo staat in een brief die door de initiatiefnemers gisteravond naar alle ouders van het gymnasium is verzonden. Er staat ook in dat OSZG bereid is het Celeanum op te nemen.

De ouders willen weg uit OOZ omdat het Celeanum in het huidige grote bestuur dreigt onder te sneeuwen en relatief te veel geld moet afdragen. Onder OOZ vallen behalve het gymnasium 28 basisscholen, enkele scholen voor speciaal onderwijs en drie scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Momenteel betaalt het gymnasium 4 procent van het jaarlijkse budget voor gemeenschappelijke diensten en kosten voor het bestuurskantoor. Bij OSZG betalen de scholen daarvoor 2 procent.

Onder de huidige wet is het niet mogelijk voor een school uit het bestuur te treden zonder toestemming van datzelfde bestuur. De politiek werkt aan een fusietoets die scholenfusies aan nader onderzoek onderwerpt. GroenLinks en de PvdA pleiten voor een defusietoets die het scholen mogelijk moet maken uit hun bestuur te stappen. OOZ was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.