Kamer stemt in met lesurennorm

Den Haag, 22 mei. - De lesurennorm in het voortgezet onderwijs wordt definitief verlaagd van 1.040 naar 1.000. Met dat voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft de Tweede Kamer eergisteren ingestemd. Oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 hadden nog de nodige bezwaren, vooral over de kortere lerarenvakanties die gemoeid zijn met het plan.