Europeanen werken hun eigen gasleidingproject vooral tegen

Nabucco, de pijpleiding die Oost-Aziatisch gas naar Europa zou moeten brengen, moest wel de toorn van Rusland opwekken. Dat is begrijpelijk, want het wil de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verminderen en Rusland met een grote boog passeren. Maar de Europeanen lijken zelf het hardst hun best te doen om het project te ondermijnen.

De meest recente ontwikkeling begon met de aankondiging door het Oostenrijkse energieconcern MOV en de Hongaarse oliemaatschappij MOL van een transactie ter waarde van 8 miljard dollar om gasvelden in Koerdistan te exploiteren. Dit werd als een grote doorbraak gezien, omdat Nabucco nog geen gasleverancier had gevonden. Maar de inkt was nog niet droog of de Iraakse regering, die door de partijen niet was geraadpleegd, schrapte de overeenkomst met als argument dat de regionale Koerdische regering niet bevoegd was om ook maar iets te tekenen.

Deze jongste wending is slechts de zoveelste in een lange reeks. De landen waar Nabucco gasaanbod zou kunnen vinden – Iran, Irak en Centraal-Aziatische republieken als Turkmenistan – liggen of politiek gevoelig of zijn onderworpen aan de invloed van Moskou. Tot nu toe lijkt alleen Azerbeidzjan werkelijk geïnteresseerd om gas via Nabucco te transporteren.

De terughoudendheid van de potentiële aanbieders gaat samen met het gebrek aan enthousiasme van de potentiële klanten. De EU heeft zojuist besloten tot een serieuze financiering van het project, maar legde in eerste instantie slechts een magere 250 miljoen euro op tafel van de 8 miljard die het uiteindelijk zal moeten gaan kosten. Duitsland en Italië, die aparte overeenkomsten met Rusland hebben over twee andere pijpleidingprojecten, lijken niet geïnteresseerd. Angela Merkel heeft zelfs geprobeerd haar veto uit te spreken over de eerste financieringspogingen van Nabucco.

Dan is er nog Turkije, waar Nabucco zou moeten beginnen. Dat land gebruikt zijn geografische ligging om concessies af te dwingen in andere dossiers, zoals zijn eigen kandidatuur voor de EU. Het heeft ook het Franse energieconcern Gaz de France de toegang tot Nabucco ontzegd, vanwege het Franse standpunt over de Armeense volkerenmoord.

Intussen heeft Rusland een overeenkomst met Italië bekendgemaakt om de capaciteit van het concurrerende South Stream-project te verdubbelen. Maar Moskou hoeft Nabucco nauwelijks nog te bestrijden: dat doen de Europeanen zelf wel.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com