Die krapte komt snel, echt waar

Europese landen zitten nu vol in de economische crisis.

Toch is er straks een tekort aan arbeiders. Overheden moeten nu nadenken over hoe ze dan de migratie regelen.

Als Europese landen in de komende jaren geen of weinig arbeidsmigranten toelaten, gaat het ‘hek om de arbeidsmarkt’ knellen. Dat voorspelden het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau in hun gezamenlijke rapport, de zevende Europese Verkenning, deze week.

Het is nu nog moeilijk voor te stellen, door de economische crisis en de werkloosheid die sterk oploopt. Maar in 2030 hebben Nederland én alle Europese andere landen arbeidskrachten tekort, als dat ‘hek’ om Europa blijft. ‘Dat leidt tot hogere lonen voor lageropgeleiden en dus tot hogere prijzen. Ook de herkomstlanden van potentiële migranten zijn slechter af, omdat er minder geld naar hen terugstroomt’, zo staat in het rapport.

Bert Bakker, voormalig Tweede-Kamerlid voor D66, is nu voorzitter van de Vereniging voor Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA). Bij die vereniging zijn ongeveer vijfendertig uitzendbureaus aangesloten. Jaarlijks bemiddelen ze gezamenlijk ruim 50.000 buitenlandse werknemers. De arbeidsmigratie – en dus ook de bemiddeling van die arbeiders – moet beter geregeld worden, vindt Bakker. Nederland ontkomt niet aan migratie, zegt hij: „Iedere politicus die nu zo zijn best doet tegen Europa te zijn, ontkent de realiteit van onze internationale arbeidsmarkt.”

Wat is de goede strategie om die komende krapte tegen te gaan?

„We zouden moeten beginnen met te erkennen dat die krapte eraan komt. Nederland is nu naar binnen gekeerd, de overheid zoekt nationale oplossingen om de binnenlandse problemen op te lossen: langer doorwerken, mensen die nu buiten de arbeidsmarkt vallen, aan het werk helpen. Dat moet ook gebeuren, maar het is op de lange termijn niet genoeg. We moeten naar buiten kijken. Binnen enkele jaren zijn hier 750.000 werknemers nodig. Van binnen én buiten de Europese Unie. Van aspergestekers tot ingenieurs.”

Maar mensen zijn nu zelf bang hun baan te verliezen. Is het dan niet logisch dat de overheid daar eerst voor opkomt?

„Ik begrijp die weerstand wel, het idee dat arbeidsmigranten ‘onze’ banen afpakken. Maar er is geen sprake van verdringing. Er zijn gewoon geen Nederlanders te vinden voor bepaalde banen. Ik was laatst bij een vleesverwerkingsbedrijf; daar waren van de vierhonderd werknemers, er vijf Nederlands. De leidinggevenden. Zo’n bedrijf kan niet zonder Polen, die het uitvoerende werk wél willen en kunnen doen. Nederlanders doen dat werk gewoon niet. Dus dat arbeiders uit Oost-Europa of daarbuiten ons nu verdringen, dat is een onhoudbaar standpunt. We moeten onder ogen zien dat er sectoren zijn die zelfs op dit moment, in deze crisis, niet overeind zijn te houden, zonder arbeidsmigranten.”

Het SCP en CPB noemen als oplossing ‘tijdelijke en selectieve immigratie van laagopgeleide arbeidsmigranten’, om de druk op de arbeidsmarkt te verlichten. Wat vindt u?

„Ja, dat zou een goede manier zijn om zowel hoger- als lageropgeleiden te trekken. We moeten geen ongecontroleerde stroom migranten ons land binnenkrijgen. Maar als in bijvoorbeeld de gezondheidszorg mensen nodig zijn, moeten we tot díé sector tijdelijk arbeidsmigranten toelaten. Dat geldt ook als er een tekort is aan tandartsen, lassers of industriewerknemers. Welke sectoren straks tekorten zullen hebben, laat zich niet vooraf voorspellen. Wel moeten we voorbereidingen treffen om die migranten goed op te vangen.”

Zoals nu nog niet eens met Europese burgers het geval is, zo bleek deze week uit de arbeidsomstandigheden waarin de Roemenen in de aspergestekerij in Someren werkten.

„Het is schandalig dat zulke uitbuiting nog voorkomt. De werkvergunning zoals die nu geldt voor Roemenen en Bulgaren, maakt ze afhankelijk van hun werkgever. Die vraagt de vergunning aan en kan dus de gekste eisen aan de arbeiders stellen. Laatst weer, kwamen we een bedrijf tegen dat maandelijks 100 euro int vanwege de administratiekosten om het sofinummer te regelen. Dat is een kwestie van één belletje.

„Wat mij betreft zou de arbeidsmarkt open kunnen voor deze mensen, of een lichter systeem met werkvergunningen. Zodat je wel zicht houdt op wie er binnenkomt, maar mensen zelf kunnen bepalen waar ze werken.”

En hoe houdt u de migranten uit handen van de onbetrouwbare, malafide uitzendbureaus?

„Ik ben voor een vergunningsysteem voor uitzendbureaus, al weet ik dat daar veel weerstand tegen bestaat. De overheid moet iets doen om de markt van die malafide uitzenders te zuiveren. Een vergunning zou goed kunnen werken. De vergunningsplicht is tien jaar geleden afgeschaft in de uitzendbranche, maar toen begon de internationale arbeidsmarkt pas net vorm te krijgen.

„Degenen die bemiddelen voor arbeidsmigranten, zíj moeten aan de voorwaarden voldoen om mensen hier goed aan de slag te helpen: ze moeten zorgen voor goede huisvesting met een minimum aantal vierkante meters per werknemer en veilige werkomstandigheden.”

    • Annemarie Kas