Camelia

Marcel Proust droeg een witte Camelia in zijn knoopsgat als hij de salons in Parijs bezocht en geen witte orchidee, zoals Marco Kamphuis schrijft in zijn artikel Een intuïtief werk-in-uitvoering (Boeken, 15.05.09).

Josien van Klaveren, via e-mail