Brieven Dichter des vaderlands over Calvijn

Veel brieven kregen wij over het gedicht van Ramsey Nasr over Calvijn (CS 8 mei) en het haatmail-boek van Tinkebell (CS 15 mei). Een bloemlezing.

Verlossing

Het was een wonderlijke ervaring te bemerken dat ik me in het gedicht ‘Psalm voor een afkomst’ volstrekt kon begeven. Dat mijn eigen afkomst en mijn eigen toekomst erin lijken neergelegd. Dat Ramsey Nasr voor mij sprak. Het gedicht gaat diep: Scherp, maar toch liefdevol schetst hij het beeld van onze calvinistische voorvaderen, met hun zondebesef en nietigheid voor God, geneigd ‘tot alle kwaad’. Mijn jeugdjaren keren weer terug. Als kind hoorde je fluisteren dat weer iemand in ons dorp zich verhangen had, bij wie uiteindelijk elk uitzicht op ‘verlossing’ was weggenomen.

Velen, die dit gekend hebben, hebben zich losgemaakt van deze zwaarmoedige religie, de religieuze noties werden betekenisloos. Maar wat kwam hiervoor in de plaats? Hoe werd uiteindelijk de honger gestild?

Als ik het gedicht goed lees voel ik hoe in de dichter een nieuw besef, als een genade, is opgekomen. De godheid is niet meer vreeswekkend, maar een deel van hemzelf geworden. Het heeft bezit van hem genomen, een nieuwe geest, een Heilig Huwelijk.

Het is een oerweten bij Ramsey Nasr, een diep weten van vereniging. Zo wordt dit gedicht voor mij een beeld van omzetting, van transformatie. Niets gaat verloren, alles wordt opgenomen in een nieuwe synthese. Het maakt hem licht en van alle zonden vrij….

Bram van Tol, Stolwijk

Zijn land is het mijne

In het Vaderland van Ramsy Nasr is het goed toeven. Zijn land is het mijne. Groot van hart, en vol van ruimte voor dat we altijd worden, nooit alleen maar zijn. Het land waarin bij elk drama de eerste vraag is of een allochtoon/autochtoon de dader was, dat land begint onverdraaglijk te worden.

Bernike Pasveer, Maastricht

Taal van mijn jeugd

Het was plezierig de tekst van de Psalm voor een afkomst, die ik Ramsey Nasr met eigen oren hoorde voordragen nog eens te kunnen nalezen. In de Dordtse Dom hoorde ik de taal van mijn jeugd, maar er werd wel een andere God geschilderd. Geen wonder dat de orthodoxen zo verschillend oordelen. Tijdens de voordracht herkende ik veel van de ontwikkeling in mijn gedachten over een mogelijke God.

Met groot genoegen en bewondering zie ik hoe hij met al die bijbelse zinnen , die zo bekend klinken, uit zijn verband gerukt zoals ook gedaan wordt door de mensen die de Bijbel letterlijk nemen, tot beelden en conclusies komt. Op zoek naar de onbekende zonden ontdekt dat het beest in hem juist hem zo licht van alle zonden vrij maakt. De stilte die viel na de voordracht was voor mij een stilte van totale verwondering, zoals ook na een indrukwekkend concert soms voorkomt.

In een kerk mocht tijdens een dienst niet geapplaudisseerd worden. Pas na de zegen en heenzending mogen de volgelingen geluid gaan maken. Dit was geen zegen ( hoewel Nederland gezegend is met zo’n dichter des vaderlands) maar een openbaring.

Annie Trappenburg.

Ontroerend, inlevend

Kunnen we Ramsey Nasr niet tot Dichter des Vaderlands voor het leven benoemen of tot hij aangeeft niet verder te willen? Dat bespaart ons een beschamende verkiezing van een clown als de vorige.

Dini van Dijk, Amsterdam

Middenpagina

Heel erg bedankt voor dat overweldigend mooie gedicht waar ik nog heel lang van zal genieten. Enig minpuntje: waarom is dit niet op de middenpagina in het hart van het katern gezet zodat ik in plaats van één prachtige geest- en wandvuller nu 2 uitgescheurde krantenpaginaatjes overhoud?

Jeanne van Hoof

Roomsen

Oh God bewaar Ramsey Nasr en blaas hem in dat hij eens een psalm voor de Roomsen dicht, een Psalm van de toekomst, de mogelijkheid die op ons afkomt.

Frans Vosman, F. Vosman,Tilburg

Fantastisch

Fantastisch,bombastisch, plastisch, mooi, bij tijd en wijle inhoudelijk refererend aan het Hooglied, ik vond het prachtig, mooi en alles uit de kast gehaald! Bijbels, babylonisch, barbaars, bijzonder en betoverend ! Ik lijk Van Wissen zelf wel, hahaha!

Pieter Schaper, Schiedam

Bellen blazen

Naar mijn mening zijn er twee mogelijkheden: óf de dichter des vaderlands is een stumper die hard aan psychiatrische zorg toe is, of de dichter des vaderlands is een gladde jongen die kunstredacties materiaal verschaft om bellen te blazen en waarschijnlijk betaling per vierkante meter heeft bedongen.

L.Meershoek, Den Haag

  • F. Vosman
  • Bernike Pasveer
  • Frans Vosman
  • Annie Trappenburg
  • Dini van Dijk
  • Pieter Schaper
  • Jeanne van Hoof
  • Bram van Tol