Opinie

    • Paul Luttikhuis

Zuinig + goedkoop = toch weer veel

 

Vroegere tegenstanders steunen Obama bij voorstel voor zuinige auto (Foto Reuters)

Vroegere tegenstanders steunen Obama bij voorstel voor zuinige auto (Foto Reuters)Vroegere tegenstanders steunen Obama bij voorstel voor zuinige auto (Foto Reuters)

Met verbluffend gemak heeft president Obama een maatregel genomen om de uitstoot van boreikasgassen door Amerikaanse auto’s aan banden te leggen. Jaren is erover gesteggeld en Obama heeft het binnen een paar weken voor elkaar. Lees  hier en hier en ook hier  hoe de Amerikaanse kranten het nieuws brengen.

 

Duidelijk is de president in korte tijd in staat is geweest om vroegere tegenstanders achter zich te scharen. Kijk maar naar de bijeenkomst waarin hij het plan aankondigd:

Andrew Revkin, op zijn milieublog in The New York Times, laat deskundigen aan het woord die weinig zien in een echt succes van de maatregel. Dan is het nog maar de vraag of Amerika met deze maatregel werkelijk in staat is om de komende jaren 900 miljoen ton CO2 minder uit te stoten.

Vergelijking van zuinigheid van auto's (klik voor vergroting)

Vergelijking van zuinigheid van auto (klik voor vergroting)Vergelijking van zuinigheid van auto (klik voor vergroting)

Probleem is, dat benzine in de Verenigde Staten zo goedkoop is, dat niemand wordt gestimuleerd om zuiniger te zijn. Pas toen net voor de kredietcrisis de olieprijs enorm steeg, waren veel Amerikanen bereid om na te denken over een zuinige auto.

Bovendien wijst USA Today wijst erop dat Amerikanen wellicht meer zullen gaan rijden als dat niet duurder is, doordat ze minder brandstof verbruiken. 

Daarnaast zullen veel Amerikanen er niets voor voelen om een kleinere auto te kopen (een lobbyist merkte op dat de Amerikaanse regering door dit beleid nu de ontwerper is van de nieuwe Amerikaanse auto’s), omdat ze die veel minder veilig vinden. Het eerste commentaar op het blog van de Wallstreet Journal gingniet voor niks  over het dodental op Amerikaanse wegen dat nu wel ‘skyrocket’ zal gaan.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis