Wilders toch vervolgd

Het bevel van het Amsterdamse gerechtshof om PVV-leider Geert Wilders te vervolgen wegens haatzaaien en groepsbelediging blijft in stand. De procureur-generaal bij de Hoge Raad zegt vandaag het bevel niet voor te willen dragen voor vernietiging.

De advocaat van Wilders, Bram Moszkowicz, had daarom gevraagd. Het Amsterdamse hof had begin dit jaar het Openbaar Ministerie bevolen Wilders toch te vervolgen. Het OM had klachten van burgers en belangengroepen tegen Wilders eerder geseponeerd.

De klachten waren gebaseerd op uitspraken van Wilders over de islam. Het OM vond dat verschillende uitlatingen van de politicus waren gedaan „binnen de context van het maatschappelijk debat”, en dus niet strafbaar.

Volgens het Hof is vervolging echter een algemeen belang: haatzaaien in een democratische rechtsorde is zo ernstig dat de rechter een grens moet trekken. De advocaat van Wilders had bij de Hoge Raad verschillende redenen aangedragen om toch af te zien van de vervolging. Volgens de procureur-generaal moet nu de rechtbank het woord krijgen. En die „is in geen enkel opzicht gebonden aan het oordeel van het Hof over diens uitlatingen”.