Pasjesproef niet overal in Limburg

De grotere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg doen voorlopig niet mee aan het pasjessysteem voor coffeeshops. Venlo, Venray, Roermond en Weert willen alleen deelnemen als extra politie wordt ingezet. „Geen geld, geen Zwitsers, geen plan”, zegt burgemeester Hubert Bruls van Venlo.

Bruls en de Maastrichtse burgemeester Leers presenteerden zich vorige week nog als pleitbezorgers van de proef. Limburg wilde vanaf 1 januari 2010 experimenteren met een pasjessysteem bij de verkoop van softdrugs. Coffeeshops moeten besloten clubs worden, waar alleen leden met een speciaal document nog terechtkunnen.

Nog op de dag van de presentatie werd Bruls teruggefloten door een ruime meerderheid van zijn eigen gemeenteraad. Venlo maakte vanaf 2001 met onder meer extra handhaving en een wietboulevard aan de grens het softdrugsprobleem in eigen stad beheersbaar en beschouwt een pasjesproef zonder extra politie als een ongewis avontuur.

Bruls hoopt dat uiterlijk dit najaar duidelijkheid is over steun van het Rijk. „Wellicht dat we dan alsnog als gezamenlijke Limburgse gemeenten kunnen optrekken. Samen uit, samen thuis zou in dit geval echt het beste zijn.”

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken wijst erop dat minister Ter Horst (PvdA) weliswaar geen extra agenten heeft toegezegd, maar wel een eventuele bijdrage aan de kosten van de proef. De minister wacht verdere uitwerking van de Limburgse plannen af.