nrc.nl/opinie: marktwerking

Deze tijd vraagt erom te kiezen voor verantwoorde marktwerking, vindt minister-president Balkenende. Hij stelt dat niet marktwerking, maar de mens schuldig is aan de crisis. Hoe denkt u daarover?