'Het AD is de afgelopen jaren leeggezogen'

Het AD, de tweede betaalde krant van Nederland, wil een kwart van de banen schrappen. Volgens hoofdredacteur Jan Bonjer komen zijn problemen door zijn twee aandeelhouders.

Jan Bonjer (Foto Leo van Velzen) Rotterdam, 04/05/05. Jan Bonjer , hoofdredeacteur Algemeen Dagblad. Foto Leo van Velzen/Nrc.Hb. Velzen, Leo van

De ondernemingsraad is „beduusd”, de vakbond spreekt van de grootste reorganisatie in de Nederlandse krantengeschiedenis. AD Nieuwsmedia, uitgever van het AD en nu nog eigendom van PCM Uitgevers en Wegener, wil een kwart van de arbeidsplaatsen schrappen. Op de redactie verdwijnen 124 fulltimebanen. Alleen zo kan de tweede betaalde krant van Nederland (oplage 456.000 stuks, na De Telegraaf) de crisis op de advertentiemarkt overleven. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, zo werd het personeel gisteren duidelijk.

Desondanks beweert de leiding van AD Nieuwsmedia dat de kwaliteit van de krant niet zal lijden onder de bezuinigingen. „Ik denk zelfs dat we een betere krant kunnen maken”, zegt hoofdredacteur Jan Bonjer. „Ik realiseer me ten volle hoe zwaar dit is voor iedereen. Maar ik ben er van overtuigd dat wij er goed uitkomen.”

U wilt onder meer schrappen in leidinggevende functies. Waarom?

„Stel je bent verslaggever in Amersfoort en je schrijft over een onderwerp dat is bestemd voor ons algemene nieuwskatern. Dan heb je achtereenvolgens te maken met een chef in Amersfoort, een chef in Utrecht, eventueel de regionale hoofdredacteur en de centrale redactie in Rotterdam. Het aantal lagen is groot. Zo gaat veel energie en tijd verloren. Daar kunnen we winst boeken zonder dat het onze slagkracht verzwakt.”

Dat model dateert uit 2005 toen het AD en zeven regiotitels fuseerden. Waarom heeft u dat aangepast?

„Op de redactie is de integratie van de fuserende kranten niet verder gekomen dan halverwege. Dat had ik misschien zelf harder moeten aanpakken. Maar daarbij heb je de steun van de aandeelhouders nodig. PCM en Wegener hielden elkaar in een wurggreep. Nu PCM Wegener uitkoopt en De Persgroep PCM overneemt krijgen wij gelukkig één eigenaar. Wij kunnen nu definitief afscheid nemen van deze complexe fusieorganisatie.”

Het AD gaat zich meer richten op lokaal nieuws, maar wil wel vaste regioredacteuren vervangen door freelancers. Is dat niet in tegenspraak?

„Dat vind ik een te snelle gevolgtrekking. Ik ben zelf ooit begonnen als freelance correspondent in Warmond. Als freelancer weet je misschien wel beter wat er speelt in een lokale gemeenschap dan een vaste redacteur. Het is te simpel om te stellen dat de kwaliteit van de journalistiek achteruit gaat als je meer met freelancers werkt.”

Het AD verloor na de fusie tienduizenden lezers, maar nu lijkt die daling gestuit. Waarom heeft het AD dan toch zulke problemen?

„Ten eerste hebben alle kranten last van de crisis op de advertentiemarkt. AD Nieuwsmedia is de laatste uitgeverij in Nederland die een reorganisatie aankondigt. Ten tweede is het AD bij de start in 2005 opgezadeld met zeer hoge kosten voor drukken, ict en distributie. Die moesten wij verplicht afnemen van PCM en Wegener. Dat heeft onze financiële positie enorm aangetast. Ten derde kwamen in 2005 alle reorganisatiekosten voor de fusiekranten en de introductiekosten van de nieuwe krant op de balans van het nieuwe AD. We hebben de afgelopen twee jaar redelijk gedraaid maar lang niet zo goed dat we de hoge schuldenlast konden wegwerken. AD Nieuwsmedia is de afgelopen jaren leeggezogen, meer nog door Wegener dan door PCM.”

Vindt u dat de joint venture van PCM en Wegener is mislukt?

„Het was een blok aan ons been. De aandeelhouders konden maar niet tot een akkoord komen. De bestuursvoorzitters van Wegener en PCM hebben in 2005 een krankzinnige afspraak gemaakt dat zij, ondanks dat PCM 63 procent van de aandelen bezat en Wegener 37 procent, toch evenveel zeggenschap zouden krijgen.”

Verwijt u uzelf iets?

„Bedrijfseconomisch zijn we er niet ingeslaagd om onze schuldenlast te verkleinen. Maar ik vind dat ik het op de lezersmarkt goed heb gedaan. Onze lezers waarderen de krant zeer goed.”

    • Jan Benjamin