Door recessie krijgt rechter het drukker

Door de recessie zullen rechters het dit jaar drukker krijgen. Het aantal ontslag-, faillissements- en incassozaken groeit. Om die zaken te kunnen behandelen is volgend jaar 60 miljoen euro extra nodig.

Dat zei Joop Pot van de Raad voor de Rechtspraak gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag over 2008.

De raad gaat ervan uit dat wanneer het aantal zaken stijgt er ook meer geld komt om ze te behandelen. „Toch zijn uitingen van de minister van Justitie niet hoopgevend. Volgens de minister was er eerder sprake van het budget te korten dan te verruimen”, aldus Pot. Volgens hem zullen er in 2014 ongeveer 2,5 miljoen onbehandelde zaken op de plank liggen als er geen extra budget komt.

In 2008 is al een groei van het aantal rechtszaken zichtbaar. Na een daling in 2007 is het aantal zaken vorig jaar met 6 procent gestegen tot ruim 1,8 miljoen. De afgelopen tien jaar is het aantal rechtszaken met 600.000 gestegen.

Vorig jaar droegen voor het eerst meer vrouwen dan mannen de rechterstoga. Van de 2.397 rechters zijn 1.207 vrouw en 1.190 man. In leidinggevende rangen zijn de mannen nog wel in de meerderheid. Slechts drie van de negentien rechtbanken (Amsterdam, Arnhem en Roermond) hebben een vrouw als president. De vijf gerechtshoven staan allemaal onder leiding van mannen.

De groei van het aantal vrouwen zal doorgaan, verwacht de raad. Zo was vorig jaar 87 procent van de rechterlijke ambtenaren in opleiding vrouw. En er zijn 40 procent meer vrouwelijke rechtenstudenten dan mannelijke.

Om herkenbaar te zijn voor de samenleving, wil de raad vooral meer allochtonen aantrekken. Voorzitter Erik van den Emster: „Een evenredige vertegenwoordiging zal in de komende jaren nog niet mogelijk zijn, omdat de natuurlijke instroom traag verloopt.” Om allochtone studenten te trekken, worden stages aangeboden en heeft de raad de drempel om te solliciteren verlaagd. Ongeveer één op de zes eerstejaars rechtenstudenten is van niet-westerse afkomst.

Lees het jaarverslag via nrc.nl/binnenland