Chris Keuken is leraar geschiedenis op het Merewade College in Gorinchem. Hij is nog van vóór de Mammoetwet: in 1969 deed hij eindexamen hbs-a, met als cijfer voor geschiedenis een 9. (Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold)Hof wijst beslag op ambtswoning af

Den Haag, 20 mei. - Het gerechtshof in Den Haag heeft het verzoek van oliemaatschappij Llanos Oil beslag te mogen leggen op de ambtswoning van de ambassadeur van Colombia afgewezen. Het hof gaat niet mee in de argumentatie van Llanos Oil dat een inbeslagname het functioneren van de diplomatieke dienst niet in gevaar brengt en daardoor niet in strijd is met het Verdrag van Wenen. Hierin zijn afspraken over het diplomatieke verkeer vastgelegd. Het bedrijf heeft een schadeclaim van zeven miljard euro lopen tegen Colombia.