Amerikaanse auto's worden veel zuiniger

De Amerikaanse regering gaat de uitstoot van kooldioxide door auto’s aan banden leggen. President Barack Obama neemt daarmee afstand van het beleid van zijn voorganger George Bush.

Bush heeft altijd geweigerd om de auto-industrie te dwingen zuiniger te zijn met brandstof.

Volgens de nieuwe norm, die vanaf 2012 wordt ingevoerd en in 2016 voor alle nieuwe Amerikaanse auto’s moet gelden, moeten auto’s 40 procent zuiniger worden. Zo moeten personenauto’s minimaal 39 mijl per gallon (16,6 km per liter) kunnen rijden.

De norm moet bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering, die mede wordt veroorzaakt door broeikasgassen. De komende jaren daalt volgens de regering de CO2-uitstoot met 900 miljoen ton. De maatregel betekent volgens Obama, die de economie minder afhankelijk wil maken van olie-import, bovendien een besparing van 1,8 miljard vaten olie.

Californië en enkele andere Amerikaanse staten drongen, met een beroep op de zogeheten Clean Air Act, al jaren aan op strengere wetgeving voor het autoverkeer. Maar onder druk van de autolobby heeft Bush altijd geweigerd voor staten een uitzondering te maken, uit vrees dat in de VS overal verschillende normen zouden gelden. Bush was evenmin bereid het beleid op nationaal niveau aan te passen. Volgens hem was de Clean Air Act, de wet op de schone lucht, nooit bedoeld voor kooldioxide – een gas dat immers gewoon in lucht voorkomt. Bush legde een uitspraak van het Hooggerechtshof, het hoogste Amerikaanse rechtscollege, naast zich neer, dat in 2007 stelde dat broeikasgassen wel degelijk onder de Clean Air Act kunnen vallen.

Opmerkelijk is de steun van de Amerikaanse auto-industrie voor het plan van Obama, die benadrukt dat de economische crisis een kans biedt voor een ‘groener’ beleid. Eerder heeft de regering-Obama de auto-industrie met miljardenleningen voorlopig van de ondergang gered.

Auto’s worden door de nieuwe norm wel 1.300 dollar (870 euro) duurder. Daar staat volgens Obama tegenover dat een automobilist in totaal 2.800 dollar aan brandstof bespaart. De verwachting is dat Amerikaanse auto’s lichter en kleiner worden. „Onze auto’s worden nu door de regering ontworpen”, zei een kritische autolobbyist tegen persbureau Reuters.

Ook in Europa wordt de CO2-uitstoot van auto’s de komende jaren aan banden gelegd, maar via een rechtstreekse norm: een gemiddelde uitstoot van 130 gram per kilometer. Onder druk van de auto-industrie wordt deze norm geleidelijk ingevoerd.

Meer over de plannen van de VS via nrc.nl/klimaat