Als kind ben je in Nederland nog niet jarig

Het stond toch open en bloot op internet? En die site was toch van de VVD?

Ik kan me de teksten nog goed herinneren. ‘Eigen verantwoordelijkheid staat centraal’. Of: ‘Het feit dat de hoogte van de uitkering wordt gekoppeld aan het betoonde verantwoordelijkheidsbesef, spreekt ons aan.’ Anders wel: ‘Het is niet sociaal wanneer mensen worden doodgeknuffeld door een uitkering. En vooral ook deze: ‘Opgesloten zijn in een uitkering kan leiden tot sociale uitsluiting’.

Vul loon in waar uitkering staat, en je bent terug in de 19de eeuw toen de fabrikant zijn arbeiders op zaterdagavond in de kroeg liet uitbetalen, en als de sukkels hun centen inderdaad nog vóór sluitingstijd hadden opgezopen, concludeerde: ‘Eigen verantwoordelijkheid staat centraal’. Je moest de mensen vooral niet te veel betalen, laat staan in extraatjes opsluiten of ze er mee doodknuffelen. Dan gaf maar praatjes.

Waarom eiste Ineke Dezentjé (van de Kamerfractie van Mark Rutte, van wie wel wordt beweerd dat hij sociaal liberaal zou zijn) dan toch op hoge toon excuses voor de wijze waarop havo-kinderen ‘door links politiek geleuter’ zouden zijn ‘gehersenspoeld’, en wilde ze dat de desbetreffende examenvraag ongeldig zou worden verklaard?

De vragenmaker had het natuurlijk slimmer kunnen aanpakken. Nu drukte hij de VVD-tekst af, koos er vier duidelijke boodschappen uit en vroeg vervolgens uit welke fragmenten een neerbuigende houding sprak tegenover mensen die het van een uitkering moeten hebben. Het acroniem VVD kwam in de opgave niet eens voor! Alleen Ineke begreep waar het om ging. De examenvraagsteller had de kandidaten eenvoudig de keuze kunnen laten tussen alle politieke partijen van SP tot PVV, om ook een vinkje bij Trots op Nederland en CDA goed te rekenen.

Jong zijn in Nederland is volgens mij nooit een pretje geweest. Twintig jaar vóór Rouvoet zijn al eens kinderen bij hun ouders weggehaald omdat ze door hun vaders onzedig zouden zijn betast. Toen al werd het land geteisterd door ‘jeugdzorgers’ die op gezag van psychologen de smerigste dingen bedachten om er geld mee te verdienen. Mannenpoppen met een piemeltje bijvoorbeeld – dan ben je toch heel ver heen op het terrein van Richard von Krafft-Ebing, die al anderhalve eeuw terug onder de titel Psychopathia sexualis een boek vol viezigheden over spleetjes en slangetjes schreef.

Intussen heeft één van de toenmalige slachtoffertjes de stap gewaagd die Ineke Dezentjé voor de VVD zette: schadevergoeding en excuses van Balkenende.

Bescheiden eisen wat mij betreft. Hoe oud waren toentertijd die hysterische vrouwtjeshelpers die het zelfverzonnen probleem oplosten met een zelfverzonnen seksknuffel? Zeg gemiddeld 35. Die zijn dus waarschijnlijk nog steeds in de branche werkzaam. Dan kunnen ze morgen in Friesland, Flevoland en Zeeland (want het hele land is hun jachtterrein) óf weer een zaak beginnen tegen onschuldige mannen die ook nooit worden veroordeeld, óf ergens een baby laten doodgaan die echt gevaar loopt in het ouderlijk huis – want dat is de tweede specialiteit van hun kinderexpertise.

Helpen daar schadevergoedingen of verontschuldigingen tegen? Kan Rouvoet niet beter de oude adressen nog eens laten nalopen, en de buurt vragen om uit te kijken waar de inmiddels 55 geworden dames werken, en of ze in de avonduren niet weer aan nieuwe enge bolderkarfiguren zitten te fröbelen? Raadpleeg het telefoonnummer voor anonieme tips!

De havisten is nu hoe dan ook een punt, of een half of een kwart punt door de neus geboord. De geschrapte vraag was qua niveau immers bijna een belediging voor hun intelligentie: zo durf je aan kinderen van acht nauwelijks te vragen of ze een stad kunnen noemen die begint met een A. Het zou ook goed zijn als de gehersenspoelde kandidaten zich in mei 2011 (verkiezingsdag!) nog herinneren wie ze dat geflikt heeft.

    • Jan Blokker