ABN Amro heeft weer steun nodig

ABN Amro moet opnieuw een beroep doen op de Nederlandse staat. De bank die in oktober genationaliseerd werd, is in onderhandeling met het ministerie van Financiën en de Europese Commissie over een noodzakelijke kapitaalinjectie om het „zelfstandig voortbestaan” van de bank te kunnen garanderen. Dat zei bestuursvoorzitter Gerrit Zalm gisteren in een toelichting op plannen die eerder die dag intern gepresenteerd waren.

Zalm wilde de noodzakelijke staatssteun niet specificeren, behalve dat het om „grote bedragen” gaat.

De noodzakelijke kapitaalversterking hangt samen met de verkoop van bepaalde ABN Amro-onderdelen, waaronder de HBU. Brussel eist dat. Eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) had vorig jaar al bedongen dat de bank zijn activiteiten op de markt voor het midden- en kleinbedrijf met 10 procent terugdringt. Nadat Zalm en minister Bos van Financiën zich daar tevergeefs tegen hebben verzet, heeft ABN Amro zich er inmiddels bij neergelegd. Zalm heeft afgelopen vrijdag aan Brussel laten weten dat hij de zogeheten ‘remedie’ „zo snel mogelijk” wil uitvoeren.

ABN Amro heeft geld nodig, omdat Deutsche Bank, kandidaatkoper voor onder meer HBU, vorig jaar heeft afgesproken dat bij overname het risico voor de kredietportefeuille achterblijft. De kredieten hebben een waarde van circa 10 miljard euro, de garantie die er bij hoort is naar schatting een half miljard euro. Omdat ABN Amro dat geld zelf niet heeft, is volgens Zalm de enige mogelijkheid dat de de aandeelhouder, de Nederlandse staat, bijspringt.

Daarnaast zegt Zalm dat er „nog wat kwesties” zijn waarvoor ABN Amro kapitaalversterking nodig heeft. Welke dat zijn wil hij nog niet noemen. Het ligt voor de hand dat er nieuwe tegenvallers in de boeken staan door de verslechterende economie. Ook zou ABN Amro tegenvallers kunnen hebben op de eigen beleggingen. Eind maart zei Zalm voor het lopende boekjaar een verlies te zullen verwachten.

Zalm hoopt voor 6 juli een compleet kapitaalsplan te kunnen presenteren. De kapitaalversterking die Zalm nodig zegt te hebben moet eerst worden goedgekeurd door Brussel. Eurocommissaris Kroes is kritisch op de hulpverlening door overheden aan de financiële sector. Ze vreest dat dat de concurrentieverhoudingen verstoort.

Lees over de onderhandelingen met Brussel op pagina 13

    • Philip de Witt Wijnen