Wereldbank opent deur naar Zimbabwe

De Wereldbank heeft voor het eerst sinds 2000 een geldlening toegezegd aan Zimbabwe. De bank, die zijn leningen aan Zimbabwe staakte toen het land in de schulden raakte, kondigde gisteren aan dat het in de „komende weken” 22 miljoen dollar (16 miljoen euro) zal overmaken aan de regering in Harare.

Het toegezegde bedrag is slechts een fractie van de 8,3 miljard dollar (6,8 miljard euro) die de Zimbabweaanse regering zegt nodig te hebben om de ineengestorte economie weer op de been te helpen. De financiële toezegging lijkt vooral bedoeld als prikkel voor de voormalige oppositiepartij MDC om de hervormingen in Zimbabwe voort te zetten.

De MDC regeert sinds februari met de partij Zanu-PF van de autoritaire president Robert Mugabe. De MDC, die de minister van Financiën levert, tracht de inflatie te beteugelen en de ambtenarensalarissen uit te betalen. Minister Tendai Biti wil dat potentiële, westerse donoren de regering daarbij steunen, maar die willen eerst dat de mensenrechtensituatie in Zimbabwe verbetert. De Wereldbank is nu de eerste niet-Afrikaanse, multilaterale donor die weer geld geeft. De bank zegt geen grootschalige leningen te verstrekken totdat Zimbabwe zijn schuld van 1,1 miljard dollar (800 miljoen euro) aflost. (Reuters, BBC)