Uitkering voor een op de vijf huishoudens

Den Haag. Een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft vorig jaar aanspraak gemaakt op een uitkering. Dat betekent dat 1,2 miljoen huishoudens een ANW-, bijstands-, WW- of arbeidsongeschiktheidsuitkering had. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren bekendgemaakt. De meeste uitkeringen gaan naar eenpersoonshuishoudens. Ruim de helft van deze alleenstaanden met een uitkering ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Eenoudergezinnen maken naar verhouding echter het vaakst aanspraak op de sociale zekerheid, aldus het CBS. Ruim eenderde van hen zat eind 2008 in de bijstand. Stellen maakten het minst gebruik van de sociale zekerheid. Toch ontving nog altijd een op de vijf paren zonder kinderen en een op de zeven stellen met kinderen een uitkering.