Oeuvreprijs striptekenaars

Striptekenaars maken voortaan kans op een staatsprijs. Het Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst zal jaarlijks een 25.000 euro uitreiken aan een striptekenaar „die met zijn strips een bijdrage heeft geleverd aan het Nederlandse beeldverhaal, en daarmee aan het Nederlandse erfgoed”. (NRC)