Meting: kwaliteit kinderopvang verder gedaald

Amsterdam, 19 mei. - De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is sinds 2005 verder gedaald. De pedagogische vaardigheid van de medewerkers is onvoldoende en de gemiddelde groepsgrootte is gestegen, soms zelfs tot boven de wettelijke norm. Dat blijkt uit de landelijke meting van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO), dat in opdracht van het ministerie van OCW sinds 1995 de kwaliteit van de kinderdagverblijven meet. In 2005 is de wet Kinderopvang ingevoerd, die de kwaliteit had moeten verbeteren door marktwerking. Dat is nog niet gelukt, vinden pedagogen en psychologen die samenwerken in het NCKO. De organisatie raadt het ministerie aan snel iets te doen aan opleiding en training.