Justitie sluit cellen, 1.200 banen weg

Justitie sluit de komende jaren acht gevangenissen als gevolg van daling van de criminaliteit. Hierdoor zullen in het gevangeniswezen 1.200 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Dat heeft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) vanochtend bekendgemaakt. Volgens haar zijn de maatregelen nodig om de schommelingen in de vraag naar celcapaciteit beter op te vangen. Na het cellentekort in de jaren negentig is er de laatste jaren leegstand. Er zijn 14.000 celplaatsen beschikbaar, terwijl er behoefte is aan 12.000. Naar verwachting houdt deze overcapaciteit nog enkele jaren aan, blijkt uit prognoses van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het ministerie. Het cellenoverschot wordt veroorzaakt door de teruglopende criminaliteit in het algemeen en de zwaardere criminaliteit in het bijzonder.

Door sluiting van acht gevangenissen verdwijnen bijna 1.350 celplaatsen. Natuurlijk verloop en begeleiding naar ander werk moeten gedwongen ontslagen voorkomen.

In België is een groot tekort aan cellen. De kans is groot dat in de Tilburgse gevangenis vanaf 2010 tijdelijk vijfhonderd Belgische gevangenen worden geplaatst. Nederland en België willen binnenkort een verdrag sluiten. Als dit plan doorgaat, levert dat Nederland 30 miljoen euro op. Daarmee kan de voorgenomen sluiting van de gevangenissen Noordsingel in Rotterdam en Bankenbosch in Veenhuizen worden uitgesteld tot 2012, aldus Albayrak.

Deze gevangenissen zouden anders eind dit jaar (gedeeltelijk) moeten sluiten. Dat geldt al wel voor unit 1 en 2 van de gevangenis in Scheveningen. De gevangenissen Schutterswei (Alkmaar), ’t Keern (Hoorn) en Maashegge (Overloon) gaan per 2012 dicht. De zeer beperkte beveiligde inrichting in Doetinchem en unit 1 van de gevangenis in Vught gaan eveneens per 2012 dicht. Justitie stopt geplande nieuwbouwprojecten, met uitzondering van Zaanstad.

De oppositie in de Tweede Kamer is kritisch over het sluitingsplan. De SP wil het boventallige personeel niet ontslaan, maar juist inzetten om het contact met gedetineerden te verbeteren en zo de recidive terug te dringen. De VVD heeft het over slecht beleid: „Repressie is de beste remedie om criminaliteit tegen te gaan.” PVV noemt het plan „desastreus” en wil een spoeddebat met Albayrak.