Ingreep kardinaal leidt tot Duitse rel

In de Duitse deelstaat Hessen is een politieke en interreligieuze rel losgebarsten over een belangrijke cultuurprijs. Politici, katholieken en moslims dreigen lijnrecht tegenover elkaar te komen te staan.

De Hessische Cultuurprijs was voor dit jaar aanvankelijk toegewezen aan vertegenwoordigers van vier geloofsgemeenschappen. De deelstaat wilde met de prijs de „interreligieuze dialoog” bevorderen. Maar de katholieke prijswinnaar, de in Duitsland bekende kardinaal Karl Lehmann, bleek bij nader inzien niet bereid „met iemand op de bühne te staan die de kruisbeleving principieel afwijst”, aldus de kardinaal in een brief aan de premier van Hessen, Roland Koch. Lehmann doelt op de Duitse schrijver en oriëntalist Navid Kermani, een moslim en zoon van Iraanse ouders, die in een krantenartikel het schilderij Kruisiging van de Italiaanse barokschilder Guido Reni kritisch becommentarieerde. Kermani schreef onder andere: „Ik kan goed begrijpen waarom Jodendom en Islam de kruisiging [van Jezus] afwijzen. [...] Ik formuleer de afwijzing van de kruistheologie drastischer: godslastering en idolatrie.”

Na het protest van kardinaal Lehmann heeft het bestuur van de deelstaat Hessen besloten Navid Kermani de prijs niet te geven. De prijsuitreiking zou op 5 juli zijn, maar is tot nader order uitgesteld. De andere prijswinnaars zijn de vicevoorzitter van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, Salomon Korn, en de oud-voorzitter van de protestantse kerk in Hessen, Peter Steinacker.

Om de rel te sussen wil de christen-democratische premier van Hessen nu een gesprek met de vier prijswinnaars organiseren. Navid Kermani, die zich zwaar beledigd voelt, is daartoe weliswaar bereid, maar hekelt de „gedweeë reactie” van premier Koch op de „lasterlijke brief” van kardinaal Lehmann.

    • Joost van der Vaart