Opinie

    • Paul Luttikhuis

Het aftellen is begonnen

De ene conferentie is nog niet voorbij... (Foto AP)

De ene conferentie is nog niet voorbij… (Foto AP)De ene conferentie is nog niet voorbij… (Foto AP)

Nog iets meer dan 200 dagen, meldt het klimaatbureau van de Verenigde Naties prominent op zijn website. Iedere seconde wordt afgeteld voor het begin van de onderhandelingen in Kopenhagen over een nieuw klimaatverdrag. Voor die tijd moet het spel natuurlijk wel grotendeels gespeeld zijn. Vandaar dat de onderhandelingsteksten elkaar nu in rap tempo beginnen op te volgen.

In een van de recente documenten worden de reductiepercentages uit het Kyoto-protocol vertaald naar de periode na 2012. Het is een vrij technisch verhaal over mogelijke opties, maar tussen de regels door staan wel een paar interessante zinnetjes.

... of de volgende ... (foto Reuters)

… of de volgende begint … (foto Reuters)… of de volgende begint … (foto Reuters)

Zo duikt in een van de voorstellen ineens ‘the historical and current per capita emissions in developed countries’ op. Als naar de uitstoot van CO2 wordt gekeken per hoofd van de bevolking, hebben de VS een groot probleem. Het lijkt dan ook uitgesloten dat dit voorstel het haalt. Als het bovendien zou betekenen dat ontwikkelingslanden voorlopig ongestoord hun gang kunnen gaan, is dat misschien ook maar beter.

Over ontwikkelingslanden, die in Kyoto nog buiten schot bleven staat trouwens ook een korte opmerking: ‘the share of global emissions required by developing countries in order to meet their social and development needs’. Maar daarover volgt binnenkort meer.

Een tweede document handelt over een aanvulling op de zogeheten mechanismen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het gaat hier onder andere over grondgebruik, bossen en andere ‘sinks’ op de koolstofrekening van een land. In Kyoto werden deze nog buiten beschouwing gelaten. Ook het voorstel van de Europese Unie om de uitstoot van (internationaal) vliegverkeer en scheepvaart te betrekken in een nieuw klimaatakkoord komt aan bod.

... en de vorige is net voorbij. (Foto AFP)

… en de vorige is net voorbij. (Foto AFP)… en de vorige is net voorbij. (Foto AFP)

Dat het niet eenvoudig zal worden om alle voorstellen in een akkoord onder te brengen bleek wel uit het commentaar van een van de auteurs, VN-ambassadeur John Ashe van het Caribische eilandstaatje Antigua and Barbuda. Er gaapt volgens hem een grote kloof tussen de verschillende voorstellen: ‘Het is onmogelijk om iedereen te behagen’, zegt hij. ‘Iedereen zal ongelukkig zijn met de uitkomst van Kopenhagen, maar ik hoop dat wat er uit komt goed is voor de planeet.’

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis