Geen bijbelteksten op rapport voor Obama

Het Pentagon stopt met het toevoegen van bijbelcitaten aan het militaire inlichtingenrapport dat de Amerikaanse president Obama dagelijks op zijn bureau krijgt. Dat heeft het ministerie gisteren bekendgemaakt.

Onder Obama’s voorganger Bush werd het praktijk op de kaft van het rapport een citaat af te drukken uit het Boek der Psalmen, Efeziërs of de Brieven van Petrus. Volgens het Amerikaanse tijd schrift GQ begon het Pentagon hiermee in 2003, en mogelijk al eerder. In deze periode speelde de (naderende) invasie van Irak een centrale rol in de rapporten.

Op 10 april 2003 stonden bij een rapport met foto’s van juichende Irakezen bij het neergehaalde standbeeld van Saddam Hussein regels uit Psalm 33,18: „ Ziet, des Heeren oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.”

Twee weken daarvoor, bij een foto van een Amerikaanse tank die in Irak rijdt, Efeziërs 6,13: „Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.”

Op het Pentagon werd intern bezwaar gemaakt tegen de teksten, omdat die de indruk versterkten dat de VS als ‘kruisvaarders’ ten oorlog trokken. (AP)