Eenderde ziekten komt door levensstijl

Eenderde van de ziektegevallen in Nederland komt door een ongezonde levensstijl. Vooral roken, alcoholgebruik, ongezond eten en te weinig bewegen zorgen voor veel ziekten en verlagen het aantal jaren dat iemand in gezondheid leeft fors.

Dat schrijven drie onderzoeksinstellingen vandaag in een rapport. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, de Onderwijsraad en de Raad voor het Openbaar Bestuur vinden dat minister Klink (Volksgezondheid, CDA) hiervoor beleid moet ontwikkelen en willen dat het kabinet geld uittrekt om het aantal verloren levensjaren terug te dringen.

Roken heeft de meest negatieve invloed op het aantal levensjaren. Daarmee gaan volgens het onderzoek elk jaar 380.000 jaren in gezondheid verloren, dat wil zeggen dat er elk jaar 380.000 jaren verloren gaan omdat rokers ziek zijn of overlijden. Roken vormt 13 procent van het aantal levensjaren dat verloren gaat de leefwijze van mensen. Alcohol, te weinig bewegen en een verkeerd eetpatroon zorgen elk voor nog eens ongeveer 130.000 vermijdbare verloren levensjaren per jaar.

Andere factoren die het aantal levensjaren beperken zijn slechte werkomstandigheden, ongelukken thuis en verkeersongevallen. Vooral lagere inkomensgroepen leveren levensjaren in. „Schrijnender is dat de sociaal-economische gezondheidsverschillen de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen”, aldus de onderzoekers.

De drie organisaties vinden dat de overheid zich nu teveel richt op verbetering van de gezondheid bij de hele bevolking. Volgens hen is er „dringende behoefte” aan maatregelen die gericht zijn op de armste groepen. Het rapport pleit voor extra aandacht voor jongeren. Ze willen „stringente normen” voor betere luchtkwaliteit op scholen en gymnastiekles in het mbo. Autoluwe zones rond en fietsroutes naar scholen zorgen er voor dat jongeren meer gaan bewegen.

Het volledige rapport is te lezen op nrc.nl/binnenland