Dankzij Maria Magdalena

Een natuurgenezeres die de aanslag van Karst T. op de koninklijke familie bejubelt omdat er een hoger doel mee gediend is – het is weer eens wat anders dan Jomanda die borstkanker met ingestraald leidingwater probeert te bestrijden.

Het dagblad Trouw berichtte vanmorgen uitvoerig over deze genezeres, Gabriela Gaastra geheten. Als medium krijgt zij nu al acht jaar lang openbaringen ingefluisterd van Maria Magdalena. Haar man Reint tekent de teksten op voor hun boekprojecten.

„Wanneer ik met Maria Magdalena verbonden ben”, zegt Gabriela op haar website, „krijg ik een beeld van haar in mijn derde oog, mijn innerlijke spirituele gezicht […] Als we samen een boek schrijven of als ik een openbaring van haar wil ontvangen, plan ik dat gewoon in mijn agenda en maak ik contact. Het fijne is dat Maria Magdalena altijd beschikbaar is.”

Het is een passage die mij jaloers maakt, want waarom heb ik niet zo’n contact met Maria Magdalena?

Het lijkt me reuze handig om zo iemand achter de hand te hebben als pressiemiddel bij echtelijke conflicten: „Goed, dan vraag ik het wel aan Maria Magdalena.”

Het medium blijkt al vaak door andere media geïnterviewd, maar het meest tevreden is zij over het „bijzonder liefdevolle” interview dat de onlangs met de Zilveren Reissmicrofoon bekroonde Martin Simek haar op de radio heeft afgenomen. Ook dat is op haar website te vinden. Ja, we hebben in Nederland altijd meer van liefdevolle dan van scherpe interviewers gehouden.

Op zaterdag 2 mei ontving Gabriela een nieuwe openbaring van Maria Magdelena die inging op de tragedie van Koninginnedag. De daad van Karst T. wordt door Gabriela wel kwalijk genoemd, maar er was een hoger doel mee gediend: het ontwaken van het Christusbewustzijn van het Nederlandse volk.

„De persoon in de rol van de dader heeft, hoe ongewenst zijn gedrag vanuit menselijke optiek bezien ook is geweest, vanuit het spirituele ook een bijdrage geleverd aan het ontwaken van het Christusbewustzijn van het Nederlandse volk en van het Koningshuis en heeft zo ook hun onderlinge relatie verstevigd. Net zoals Judas een rol gespeeld heeft in de kruisiging van Jezus, en pas 2000 jaar later gerehabiliteerd werd, zal de rol van deze persoon in de toekomst mogelijk ook vanuit het hart bezien kunnen worden.”

Eenvoudiger gezegd: Karst, waar je ook bent, het komt misschien nog allemaal goed, al moet je nog even wachten.

Trouw meldt dat Gabriela als nascholer van andere spirituele genezers erkend wordt door de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). Op grond daarvan wordt haar werk en dat van die andere therapeuten ook erkend en vergoed door een aantal grote zorgverzekeraars als CZ, Aegon, Achmea, Menzis en Ohra.

Omdat mijn verzekeraar ook in dat rijtje staat, begin ik eindelijk te begrijpen waarom die premies altijd zo verdomd hoog zijn. Ik heb het op zijn website nog even nagekeken en, inderdaad, mijn verzekeraar vergoedt de hele zwik, van antroposofie tot de Moerman-therapie: 100 procent, maximum 46 euro per dag. Enige voorwaarde: „Therapeut dient arts of lid van beroepsvereniging te zijn.”

Zou ik als columnist ook niet lid van die VNT kunnen worden? Een columnist heeft toch ook iets van een bewustzijnstherapeut? Maria Magdalena, wat vindt u?