Correcties & aanvullingen

Van Schie

Uit het artikel Alles is bespreekbaar, maar niet het leiderschap (16 mei, pagina 2) kan ten onrechte de indruk ontstaan dat Patrick van Schie vindt dat de VVD onder Rutte niet meer dan twintig zetels haalt en dat Rutte een sociaal-liberaal is. Hij meent dat het onverstandig is een sociaal-liberale koers in te zetten omdat dat weinig electorale aantrekkingskracht heeft.

Fonds BKVB

In het artikel Fonds BKVB ontkent falend toezicht (18 mei, pagina 6) staat dat er „13 miljoen terecht is”. Dit moet 12 miljoen zijn. De passage ‘er was geen beperking aan de frequentie en de termijn waarop hij dat kon doen’, is ten onrechte als citaat aangemerkt.

Proust

Door een fout ter redactie is in Marco Kamphuis’ artikel Een intuïtief werk-in-uitvoering (Boeken, 15 mei, pagina 13) sprake van de door de criticus Sainte-Beuve ‘opgehemelde auteur Marcel Proust’. Sainte-Beuve stierf echter in 1869, twee jaar voor de geboorte van Proust.