check of de kinderbijslag binnen is

Ouders willen vaak weten wanneer de kinderbijslag is overgemaakt. De Sociale Verzekeringsbank krijgt er regelmatig telefoontjes over.

Op internet kunnen ouders zelf nagaan of het geld is overgemaakt. ga naar www.svb.nl, log in met een DigiD-code.