Bijen landen beter op bloemen met antisliplaag

Bijen landen het liefst op bloemblaadjes met antislip. Kegelvormige cellen op het oppervlak van de blaadjes van bloemen geven bijen grip bij het landen en als ze moeten manoeuvreren om nectar te drinken.

Dat hebben wetenschappers van de universiteit van Cambridge aangetoond in een studie die op 9 juni verschijnt in het wetenschappelijk tijdschrift Current Biology. Beverley Glover en haar collega’s lieten zien dat bijen met hun pootjes kunnen leren voelen of een bloem een geschikte landingsplaats is, zelfs als bloemen onderling niet van kleur verschillen.

De meeste bloemen die door insecten worden bestoven hebben kegelvormige cellen op het oppervlak. Veel andere bloemen hebben die niet. Dat de cellen een rol zouden spelen bij de bestuiving van bloemen door insecten lag daarom voor de hand, maar hoe dat in zijn werk ging was niet duidelijk. Tot nu toe dachten wetenschappers dat de kegelcellen nuttig waren, omdat ze de kleur en intensiteit van de onderliggende pigmenten veranderen.

De Britse biologen plaatsten bloemblaadjes van twee soorten leeuwenbekjes op bekertjes gevuld met suikerwater: op sommige bekertjes rode bloemblaadjes mét antisliplaag van kegelcellen, op andere bekertjes lichtere bloemblaadjes zonder deze cellen. Als de bloemblaadjes plat werden neergelegd hadden de bijen geen voorkeur. Maar als de onderzoekers het landen bemoeilijkten door de blaadjes rechtop te zetten, verkozen de bijen de rode blaadjes met kegelcellen. Ze hadden zichtbaar meer moeite om te landen op de blaadjes zonder kegelcellen.

Weet een bij voor hij landt dan waar hij aan toe is? In een tweede experiment maakte Glover bloemblaadjes na van epoxyhars, mét en zonder de kegelcellen, maar allemaal wit. Kunstblaadjes met antislip lagen op bekertjes suikerwater, kunstblaadjes zonder antislip op bekertjes met bittersmakend kinine.

Aanvankelijk maakten de bijen geen onderscheid, dus op de geur kwamen ze dus niet af, maar na enkele tientallen landingen bleken ze vooral te gaan drinken van bloemblaadjes met antislip. Kennelijk herkenden ze de antislip én associeerden die met suikerwater.