Techneut tijdelijk naar universiteit

De overheid stelt de komende anderhalf jaar 180 miljoen euro beschikbaar aan bedrijven om hoogopgeleide werknemers tijdelijk te detacheren bij universiteiten en technologische instituten. Daarnaast is er de komende periode 100 miljoen euro beschikbaar om onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten te subsidiëren.

Met de maatregelen van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs hoopt de overheid te voorkomen dat bedrijven door de economische crisis hun onderzoekers ontslaan en niet meer investeren in nieuwe projecten. Volgens minister van Economische Zaken Maria van der Hoeven is dit essentieel om ervoor te zorgen dat de Nederlandse bedrijven na de economische crisis kunnen blijven concurreren met buitenlandse onderneming. „De kenniswerkers zijn heel erg gewild. Als zij naar het buitenland vertrekken verliezen de bedrijven veel kennis, en vervanging vinden is ook moeilijk. Ze zijn schaars.”

Eind vorig jaar stuurde burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven een noodbrief aan het kabinet waarin hij om hulp vroeg voor de vele hightechbedrijven in zijn regio. Hij waarschuwde toen dat als bedrijven niet meer zouden investeren in ontwikkeling en onderzoek, ze na de economische crisis achter zouden liggen op buitenlandse concurrenten.

Met de 180 miljoen euro denkt de overheid dat er ongeveer 2000 onderzoekers tijdelijk aan de slag kunnen bij universiteiten en bijvoorbeeld onderzoeksinstituut TNO. De onderzoekers blijven in dienst van het bedrijf, en de overheid betaalt een deel van de loonkosten. De instellingen en de bedrijven spreken vervolgens af waar het gedetacheerde personeel onderzoek naar gaat doen.

Minister Van der Hoeven zegt dat een van de criteria in ieder geval is dat het project bij moet dragen aan de Nederlandse „kennispositie”. „Er zijn heel veel bedrijven in Nederland die een internationale onderscheidende positie hebben.” Bedrijven kunnen alleen gebruik maken van de regeling als er sprake is van een acute omzetdaling de afgelopen periode. Hoe groot die moet zijn, is nog niet bekend. De regeling geldt voor 2009 en 2010. Van der Hoeven: „Met deze maatregelen kan Nederland sterker uit de crisis komen.”