Indiase verkiezingsuitslag geeft beleggers de gewenste stabiliteit

De wereld heeft één zorg minder. De mondiale economische crisis heeft niet tot politieke chaos in India geleid. ’s Werelds grootste democratie heeft de regerende alliantie onder leiding van de Congrespartij een onverwacht heldere overwinning bezorgd. Premier Manmohan Singh krijgt een tweede termijn en een vrijere hand voor hervormingen. Beleggers krijgen stabiliteit.

Beleggers hadden geen uitgesproken voorkeur voor de Congrespartij boven diens voornaamste concurrent, de hindoeïstisch-nationalistische Bharatiya Janata Partij (BJP). Er wordt vanuit gegaan dat de twee partijen grofweg dezelfde economische ideologie delen.

De Congrespartij richt zich iets meer op agrarische en sociale kwesties, maar beide partijen worden geremd door de noodzaak om lokale belangengroeperingen te vriend te houden.

De grootste vrees onder beleggers was een onbesliste verkiezingsstrijd. De exitpolls hadden een nek-aan-nekrace voorspeld tussen de Congrespartij en de BJP. Er was zelfs een kans op een patstelling, die de weg open zou hebben gelaten voor een economisch regressieve regering van het ‘Derde Front’, een nieuwe politieke groepering onder leiding van de communisten.

Maar toen de stemmen geteld waren, had de Verenigd Progressieve Alliantie (UPA) van de Congrespartij met een flinke marge gewonnen. De UPA sleepte 260 van de 543 zetels in het Lagerhuis in de wacht, veel meer dan de 159 zetels van de Nationale Democratische Alliantie van de BJP.

Het politieke landschap blijft gefragmenteerd. De alliantie van de Congrespartij zal nog steeds een coalitie moeten vormen om aan de 272 zetels voor een meerderheid te komen. Singh zal vóór 2 juni een keuze moeten maken uit India’s groeiende aantal kleine en regionale partijen, ieder met zijn eigen verlanglijstje.

Toch moet het klinkende verkiezingsresultaat Singh een goede onderhandelingspositie opleveren. Hij zal ook met minder ruzie makende partners te maken krijgen bij zijn pogingen om de economie te moderniseren.

Eén succesvolle verkiezing zal geen einde maken aan de recessie. De groei van het Indiase bruto binnenlands product (bbp) zal volgens het IMF in 2009 teruglopen naar 4,5 procent, na korte tijd hoger dan 10 procent te zijn geweest.

Het enorme begrotingstekort van het land van meer dan 10 procent van het bbp bedreigt ook nog steeds de kredietstatus van India, die neerwaarts kan worden bijgesteld als het land de fiscale stimuleringsmaatregelen opvoert.

Toch waren beleggers niet uit op miraculeuze veranderingen. Zij wilden eenvoudigweg stabiliteit – en lijken te hebben gekregen wat ze wilden.

Una Galani