Gevaarlijke trend

Uit bekommernis om de burgers is de Lega Nord in Milaan tot alles bereid. Zo lanceerde fractieleider Salvini van Lega Nord er het idee om in de metro speciale treinstellen te reserveren voor vrouwen, bejaarden en legale burgers. Volgens Salvini, behalve van de Milanese gemeenteraad ook lid van het Europees Parlement, voelen autochtone stedelingen zich veiliger als allochtonen apart reizen.

Salvini (36) kan geen aanspraak maken op originaliteit. Gescheiden openbaar vervoer heeft een geschiedenis. En een heden. In het zuidelijke Foggia rijden al bussen over twee routes: een voor EU-burgers, een ander voor immigranten.

Maar de kans dat het voornemen van Salvini beleid wordt, is nog klein. Premier Berlusconi, die in Rome regeert in een coalitie met Lega Nord, heeft het een „provocatie” genoemd. Parlementsvoorzitter Fini, ooit leider der ‘postfascistische’ Alleanza Nazionale, verwierp het als ongrondwettig.

Toch heeft deze ‘onconstitutionele provocatie’ betekenis. Ze staat voor een politiek klimaat. Italië heeft, net als Spanje, te maken met een aanhoudende migratiegolf vanuit Afrika. De Italiaanse kustwacht patrouilleert sinds kort buiten de eigen territoriale wateren. Migranten die zo kunnen worden aangehouden, worden zonder nader onderzoek meteen teruggestuurd naar Libië. Kritiek wordt door Berlusconi terzijde geschoven. De „meerderheid van de Italianen waardeert” deze aanpak, aldus minister Maroni van Binnenlandse Zaken.

Maar in de ogen van president Napolitano, een ex-communist die in 2006 tot deze grotendeels ceremoniële functie werd verkozen, beginnen er in de „publieke retorica intolerante en xenofobe tonen” te weerklinken.

President Napolitano sprak zich zo openlijk uit, nadat het Huis van Afgevaardigden donderdag een wet had aangenomen, die illegale immigratie in Italië tot misdrijf promoveert. Illegalen kunnen voortaan 180 dagen worden gedetineerd. En ze zullen, voordat ze worden uitgezet, een boete tot 10.000 euro moeten betalen.

Ook de strafbaarstelling van illegale migratie is op zichzelf geen novum. Premier Balkenende, die vorige week in Rome op bezoek was bij Berlusconi en daar door de gastheer werd uitgenodigd om bij de eerstvolgende top van de G8 aan te zitten, wilde het al in 2002. „Illegaal verblijf wordt strafbaar en het tewerkstellen van illegalen wordt zodanig gesanctioneerd dat het onaantrekkelijk wordt”, aldus het regeerakkoord dat zijn CDA toen sloot met LPF en VVD. Door de val van het eerste kabinet-Balkenende is dit niet gerealiseerd.

Dat wil echter niet zeggen dat criminalisering van illegale migratie vanzelfsprekend is. Het valt niet te ontkennen dat komst van migranten vanuit Afrika de samenleving onder toenemende druk zet. Elke regering mag proberen die last te beperken en te beheersen. Maar er zijn grenzen.

Het gevaar dreigt nu dat het politieke klimaat in Italië voor lief wordt genomen en dat Berlusconi elders een trend gaat zetten. Dat moet worden voorkomen. Illegalen mogen lastig zijn, ze zijn niet a priori misdadigers.