Europese identiteit

Met zijn kritiek op staatssecretaris Timmermans ontpopt Martin Mevius zich in nrc.next van 12 mei als een eigentijdse Don Quichotte die tegen hedendaagse windmolens vecht. Hij stelt dat je óf Europeaan óf Nederlander moet zijn. Deze tegenstelling is vals. Krachtens het Verdrag van Maastricht uit 1992 zijn de burgers van de lidstaten ook burger van de Unie. Dankzij het Handvest van de Grondrechten uit 2000 heeft deze status zich ontwikkeld tot een reëel burgerschap en als het Verdrag van Lissabon in werking treedt, krijgt het Handvest kracht van verdrag. Het burgerschap vormt dus een essentieel onderdeel van de EU.

    • Mr J.A.Hoeksma Amsterdam