Zwangerschapsverlof moet verlengd worden tot achttien weken. Minstens

Koscielniak, Cyprian

Het Nederlandse zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt thans zestien weken. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de Europese zwangerschapsrichtlijn te verruimen tot achttien weken. Dat is wat de Internationale Arbeidsorganisatie als minimum aanbeveelt. De Nederlandse regering heeft „vooralsnog” afwijzend op het Commissievoorstel gereageerd. Volgens minster Donner (Sociale Zaken, CDA) zijn er onvoldoende aanwijzingen dat een verlenging nodig is. Mocht uit onderzoek blijken dat een verlenging van de verlofperiode nodig is voor de bescherming van de gezondheid van moeder en kind, dan kan het Nederlandse standpunt worden gewijzigd.

Die aanleiding is er. Onderzoek heeft uitgewezen dat werken tijdens de zwangerschap wel degelijk een gezondheidsrisico met zich mee kan brengen, vooral voor het ongeboren kind. Dat risico bestaat uit een te laag geboortegewicht in verhouding tot de zwangerschapsduur, wat niet zo onschuldig is als het lijkt.

Het kan leiden tot zuigelingensterfte, ontwikkelingsstoornissen en op latere leeftijd tot hart- en vaatziekten.

Vooral het risico van werken in de eerste zwangerschapsmaanden is tot nu toe onderbelicht. Uit een nog te publiceren Nederlandse studie blijkt dat de kans op een kind met een te laag geboortegewicht groter wordt bij een werkweek van meer dan 32 uur en bij een hoge werkdruk. Er zijn dus goede redenen om dit dossier serieus te nemen.

Het is de hoogste tijd om serieus na te denken over de combinatie van zwangerschap, bevalling, lactatie en werk en dit verstandig, dat wil zeggen royaal, te regelen.

Met een zwangerschapsverlof van zestien weken loopt Nederland bepaald niet voor de muziek uit.

Caroline de Groot

Verpleegkundige en promovenda levensloop en sociaal recht

Universiteit Utrecht

Tanja Vrijkotte

Epidemioloog AMC

    • Sociaal Recht Universiteit Utrecht
    • Caroline de Groot Verpleegkundige
    • Tanja Vrijkotte Epidemioloog Amc
    • Promovenda Levensloop