Wie hebben die problemen in de mbo`s veroorzaakt?

”Middelbare scholen, roc`s, hogescholen en universiteiten blijken er keer op keer moeite mee te hebben goede toetsen en examens af te nemen”, zo meldt NRC Handelsblad op 12 mei. Een van de grootste probleemsectoren blijkt het middelbaar beroepsonderwijs te zijn. Vijftien jaar geleden werden er landelijke examens op bepaalde onderdelen afgenomen, en moesten alle opleidingen interne examens op de andere onderdelen op die leest schoeien. Ik heb heel wat toetsen en examens gemaakt op de voorgeschoeide leest, en heb nooit een woord van kritiek gehoord van de Inspectie.

Tien jaar geleden werden de landelijke examens afgeschaft en moesten opleidingen alle examens zelf maken binnen nauw geformuleerde kaders, die overigens zo overgenomen waren uit de eerdere landelijke examens. Opleidingen maakten zelf examens en werden door externe instanties, in opdracht van het ministerie, vervolgens afgerekend op een vraag die net niet voldeed, of op het percentage van vragen/opdrachten dat net te laag, of te hoog was. De extern aangestelde penningmeesters van de examinering waren aan zet. Vanaf dat moment begon het gemor over het niveau van de examens.

Vijf jaar geleden werden ook de nauw geformuleerde kaders afgeschaft. Opleidingen moesten zelf op basis van kwalificatiedossiers examens maken en werden beoordeeld op zogenaamde `Standaarden`. Deze zijn zo ruim geformuleerd dat ik na ruim vijftien jaar ervaring in het middelbaar beroepsonderwijs en met veel ervaring op het gebied van toetsing en examinering soms in het duister tast. En ik niet alleen. Stel ik aan de Inspectie een vraag over de concrete invulling van een standaard, dan krijg ik óf geen antwoord óf een gemompeld antwoord, dat inhoudt ”Kzouniewete”. Teleurgesteld leg ik dan de telefoon weer neer. De Onderwijsinspectie legt de verantwoordelijkheid voor het dalende niveau bij management en docenten. Mogelijk zijn er handen in andere boezems te steken.

Atie Visser Heiloo

    • Atie Visser