Veel scholen melden verzuim helaas erg laat

In het hoofdredactioneel commentaar van 11 mei over de rechtszaak die is aangespannen door de moeder van een loverboyslachtoffer wordt de verantwoordelijkheid van de school in deze zaak gerelativeerd.

Ingevolge de leerplichtwet behoren scholen echter actie te ondernemen als een leerling veelvuldig afwezig is. Ook als er schijnbaar goede redenen voor worden gegeven, is het zaak bij terugkerend verzuim te onderzoeken wat de achterliggende oorzaak is. Als het meisje inderdaad drie jaar lang regelmatig van school is weggebleven - al dan niet onder opgave van redenen - zonder dat dit is opgenomen met moeder en met de leerplichtambtenaar, is de school ernstig in gebreke gebleven.

In het artikel staat verder dat leerkrachten al geruime tijd signaleerden dat het niet goed ging met het meisje: na vier jaar zou een leerkracht haar eindelijk zover hebben gekregen haar moeder in te lichten. Als dit inderdaad zo is gegaan, rijst de vraag: waarom zo ingewikkeld? Een school die signaleert dat het met een leerling niet goed gaat, dient deze zorgen met ouders te bespreken. Bij een minderjarig kind is er geen reden dat via het kind te doen. De school kan eventueel een maatschappelijk werker of leerplichtambtenaar inschakelen om te helpen de zorgen bespreekbaar te maken en schooluitval te voorkomen.

Leerplichtambtenaren maken nog te vaak mee dat een school pas na lange tijd aan de bel trekt over verzuim. Ook worden reële zorgen over een kind nog te vaak niet besproken in het aan de school verbonden zorg- en adviesteam. De zaken komen dan pas aan het licht als de zaak escaleert. Ouders zijn daarover dan (terecht) onaangenaam verrast.

Mieke Hogervorst Manager Sociale Agenda & Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland

    • Mieke Hogervorst