Sperwer

Met genoegen las ik het artikel van Maarten ’t Hart over vogels in zijn moestuin (NRC Weekblad, 9 mei). Toch ging er bij mij iets knagen. Ik doel op het sperwerpaartje. Ik heb op grond van zijn beschrijving het idee dat het om een havikpaartje gaat. Maarten meldt onder meer dat zijn sperwer qua grootte nauwelijks te onderscheiden is van een buizerd. Bovendien grijpt zijn sperwerpaar houtduiven en zelfs zijn krielhaan. Dit doet mij vermoeden dat het hier gaat om het grotere broertje en zusje van de sperwer: de havik.

Paul Herfst, Utrecht

Naschrift Maarten ’t Hart: Als het om een havikpaar zou gaan, had ik heel vogelend Nederland op m’n land gehad. Haviken in West-Nederland zijn zeer uitzonderlijk.

    • Paul Herfst