Saoedische groep wil hervormingen

Een groep van 77 Saoedische activisten heeft in een petitie aan koning Abdullah gevraagd om verdere politieke en gerechtelijke hervormingen. De ondertekenaars willen een ”moderne staat, gefundeerd op democratie, gerechtigheid, waardigheid, gelijkheid, tolerantie, pluralisme en burgerrechten”. Koning Abdullah heeft de laatste paar jaar voorzichtige hervormingen doorgevoerd. In een breuk met het verleden benoemde hij bijvoorbeeld in februari een vrouw als onderminister van Onderwijs. Maar de koning heeft nog steeds absolute macht en er worden geen verkiezingen gehouden. Verscheidene pro-democratie-activisten die eerder om hervormingen vroegen, zitten al jaren gevangen.