Plastic verkleurt

In het stuk `Plastic verkleurt als het beschadigt raakt en bijna kapot scheurt` schrijft Rob van den Berg over een nieuw ontwikkelde kunststof, die van kleur verandert onder invloed van spanning. Hierbij zou het scheikundigen voor het eerst gelukt zijn om een chemische reactie aan te drijven door een mechanische spanning. Dit laatste is mijns inziens te veel eer voor de geciteerde chemici; de strain induced precipitation, zoals die onder meer. voorkomt in Niobium gelegeerde staalsoorten, is een reeds lang bekend fenomeen, waarbij een chemische reactie - in dit geval de vorming, nucleatie en precipitatie van Niobiumcarbonitriden - door een mechanische vervorming wordt ingeleid.

Evert Janssen Beverwijk