Moederliefde

Uit het interview met Dick Swaab (NRC Weekblad, 9 mei) blijkt dat moederliefde is terug te brengen tot een paar stofjes in de hersenen. Gezien deze opvatting is het verrassend van hem te vernemen dat „bij een warme sociale interactie, zoals knuffelen, de oxytocinespiegel in het bloed stijgt”. Verrassend omdat Swaab, vanuit zijn reductionistische visie, ‘knuffelen’ eerder zou moeten beschouwen als gevolg van hersenactiviteit dan als oorzaak. Zijn experimenten zijn interessant maar de conclusies die hij daaruit meestal trekt, getuigen van conceptuele onzin. Biochemie als ingrediënt bij het ontstaan van gedrag is als zuurstof bij het ontstaan van vuur: noodzakelijk maar niet oorzakelijk. Leven is niet ingekapseld in biochemie maar biochemie is ingekapseld in leven.

Drs. S. de Jong, Zuidlaren

    • Drs. S. de Jong