Kan ik schadevergoeding krijgen voor fouten van de fiscus?

De wet kent een speciale regeling voor de vergoeding van proceskosten. Die is overigens heel karig. Nergens op de sites van de Belastingdienst of in fiscale almanakken zult u vinden dat de fiscus ook los daarvan schadevergoedingen toekent. Bijvoorbeeld aan de mensen die in 2006 en 2007 werden achtervolgd door een ergerlijke programmeerfout van de belastingcomputers. Die hadden de onhebbelijkheid sommige mensen herhaaldelijk te veel belasting terug te geven. Nadat de eerste fout was rechtgezet, begon het hele verhaal opnieuw. Iemand die dat drie keer was overkomen, kreeg niet alleen de excuses voor onzorgvuldig handelen van de Belastingdienst. Hij kreeg daarnaast een schadevergoeding van 500 euro. Ook duizenden anderen kunnen aanspraak maken op zo’n schadevergoeding, maar uit onwetendheid doet bijna niemand dat. Jammer, want het geld ligt klaar.

Zie ook www.nrc.nl/geld

    • Aertjan Grotenhuis