Kabinet ziet economie nog meer krimpen

De economie zal dit jaar nog aanzienlijk meer krimpen dan verwacht. Het kabinet gaat er nu van uit dat het nationaal inkomen slinkt met ongeveer 5 procent.

Tot nu toe voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) een afname met 3,5 procent. Gisteren kwamen premier Balkenende en minister Bos (Financiën) op een gezamenlijke persconferentie met hun somberder vooruitzicht. Zij wilden niet ingaan op de gevolgen hiervan voor de overheidsfinanciën en de vraag of er extra bezuinigd moet worden.

Nog maar een paar maanden geleden bereikten de coalitiepartners, na weken moeizaam onderhandelen, overeenstemming over een pakket crisismaatregelen. En dat vernieuwde coalitieakkoord was gebaseerd op de oude, gunstiger prognoses van het CPB.

Bos zei gisteren dat hij niettemin tekenen ziet dat het ergste achter de rug is; er is nog wel achteruitgang, maar die verloopt minder hard: „De hardste klap in 2009 is wellicht uitgedeeld in het eerste kwartaal.” Hij noemde behalve internationale tekenen van herstel de licht verbeterde huizenmarkt en de stabilisatie van het consumentenvertrouwen.

Balkenende en Bos gaven een presentatie in het kader van de jaarlijkse Verantwoordingsdag, waarop het kabinet verslag doet van zijn prestaties over het voorgaande jaar. De Algemene Rekenkamer had vorig jaar scherpe kritiek op de onduidelijke doelen van Balkenende IV. Het kabinet stelt nu dat van de 74 doelen en 10 projecten die in het regeerakkoord zijn afgesproken, slechts 1 procent niet meetbaar is, tegen 50 procent vorig jaar. Volgens het kabinet ligt het nu bij 82 procent van de doelen „op koers” tegen 44 procent vorig jaar. Hoe de Rekenkamer erover denkt, wordt dinsdag bekend.

De oppositie reageerde kritisch. De SP vindt dat de nieuwste sombere cijfers aantonen dat de stimuleringsmaatregelen van het kabinet tekortschieten. De VVD vindt dat het kabinet wel erg makkelijk naar de economische crisis verwijst als excuus voor het niet halen van bepaalde doelstellingen.

Crisis: pagina 3 en 17

Commentaar: pagina 11