Kabinet gaat woningbouw stimuleren

Het kabinet trekt 395 miljoen euro uit om de vastgelopen woningbouw te stimuleren. Gemeenten kunnen een beroep doen op die subsidie mits ze zelf ook een bijdrage leveren.

Zo’n bijdrage kan bijvoorbeeld bestaan uit verlaging van de grondprijs. Het moet gaan om projecten die anders als gevolg van de crisis niet zouden doorgaan. Nog voor de zomer komt er een ‘loket’ waar gemeenten hun aanvraag kunnen indienen. Dan moet ook duidelijk zijn hoe het geld verdeeld gaat worden.

Deze maatregel maakt deel uit van het crisispakket voor de woningmarkt, waar het kabinet gisteren mee instemde. In totaal trekt het kabinet daarvoor 700 miljoen euro uit. Minister Van der Laan (Wonen, PvdA) hoopt dat met de maatregelen de woningbouw in 2009 en 2010 op gang kan worden gehouden en de werkgelegenheid in de bouw behouden blijft.

Het crisispakket omvat 320 miljoen voor corporaties om energiebesparende maatregelen te nemen. Als een huurwoning daarmee twee energielabels stijgt of een B-label haalt, profiteert de corporatie van extra belastingaftrekmogelijkheden. Het kabinet hoopt dat hierdoor jaarlijks 100.000 woningen extra worden geïsoleerd.

Particuliere huiseigenaren kunnen, doordat het Rijk garant staat, een goedkopere lening bij de bank afsluiten voor investeringen als zonnepanelen, warmtepompen en zuinige cv-ketels. Ook komt er 12 miljoen beschikbaar om huizenbezitters advies op maat te kunnen geven over energiebesparende maatregelen.

Verder komt staatssecretaris De Jager (Financiën, CDA) later deze maand met een voorstel om het BTW-tarief op woningisolatie voor particulieren tijdelijk of structureel te verlagen.

Huizenbezitters die in problemen komen doordat ze werkloos raken of met twee woningen zitten, hoeven niet op financiële steun te rekenen. Wel wordt het makkelijker om gebruik te maken van de woonlastenfaciliteit, een voorziening waarbij mensen met betalingsproblemen tijdelijk minder hypotheeklasten hebben.

Deze mogelijkheid bestond al, maar is nu verbeterd. Ook overlegt minister Van der Laan met banken om minder terughoudend te zijn in het toestaan van de tijdelijke verhuur van woningen. Dat is van belang voor mensen die hun oude woning niet verkocht krijgen.