Er zijn nog meer projecten voor NSB-kinderen

Op de Opiniepagina van 8 mei vraagt Chris van der Heijden aandacht voor de geschiedenis van NSB-kinderen. Insteek is dat het NIOD onder Loe de Jong de keuze heeft gemaakt om geschiedenis te schrijven in plaats van bronnen te publiceren. Hij constateert dat dit tot gevolg heeft gehad dat `foute` Nederlanders zijn genegeerd in de geschiedschrijving van De Jong. Van der Heijden noemt twee projecten die proberen dit hiaat op de valreep te vullen: hetopenarchief.nl en `Erfenissen van collaboratie` door het NIOD. Hij vergeet echter de projecten van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) te noemen. Het IIAV constateerde reeds in 2007 een gebrek aan bronnen op dit terrein en heeft historica Zonneke Matthée opdracht gegeven interviews af te nemen met vrouwen die lid waren van de NSB en met dochters van NSB-ouders. Dit project wordt gefinancierd door het programma `Erfgoed van de Oorlog`, van het ministerie van VWS. Doel is hun levensverhalen vast te leggen op video of audio. Beide interviewprojecten worden in 2009 afgerond en zullen toegankelijk gemaakt worden voor wetenschappelijk onderzoekers.

Lin McDevitt-Pugh IIAV, Amsterdam

    • Lin Mcdevitt-Pugh Iiav